15 دلیل اصلی اهمال کاری از دیدگاه روانشناسی!/چرا تنبلی می کنیم؟

15 دلیل اصلی اهمال کاری در مقاله زیر 15 دلیل اصلی اهمال کاری از دیدگاه روانشناسی را بررسی خواهیم کرد. اینکه چرا تنبلی می کنیم دلایل مشخصی دارد که در زیر به آن می پردازیم. نادانی: “من نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.”  کمبود مهارت: “من نمی دانم چگونه این کار …