فرق هوش سیال و متبلور چیست؟ | مائده امین الرعایا

فرق هوش سیال و متبلور چیست؟ سلام و ادب به همه دوستان گل جزیره ذهن. مائده امین الرعایا هستم، در این مقاله قصد دارم با یک آزمایش جذاب، شما رو با هوش سیال و متبلور آشنا کنم. تفاوت هوش سیال و متبلور چیست؟ نیکوست شروع گپ امروزمان را با ضرب المثل شیوا شروع کنیم: شراب …

نظریه رشد سالمندی چیست؟ | مائده امین الرعایا | جزیره ذهن

نظريات مرحله ای رشد شخصیت: سلام و عرض ادب به شما دوست هوشمند جزیره ذهن. مائده امین الرعایا هستم در این قسمت از جزیره ذهن، قصد دارم نظریه رشد مرتبط با دوران سالمندی را از دیدگاه روانشناسان مطرح بررسی کنم. اطلاع از این نظریه، باعث می شود که از برخی رفتارها که زمینه ساز ناامیدی …