شخصیت کاریزماتیک چیست؟ (دکتر پیام بهرامپور) | جزیره ذهن

شخصیت کاریزماتیک چیست؟ تعریف بسیاری از ما از شخصیت کاریزماتیک، فردی سرسخت و جدی است. اما امروز ما در این مقاله، با معنای کاریزما، اجزای آن آشنا می شویم. کاریزما چیست؟ برای شروع، از مثال ماهی بادکنکی شروع می کنیم: ماهی های بادکنکی، هنگامی که در معرض خطر شکار توسط حیوان دیگر قرار می گیرند، …