روانشناسی

picture

PICTURE,روانشناس,روانشناسی,مائده امین رعایا,کنکور,دوست,دشمن,محبت,مادر,پدر,

PICTURE,روانشناس,روانشناسی,مائده امین رعایا,کنکور,دوست,دشمن,محبت,مادر,پدر,

picture

محبت

به یادتان می آورم تا همیشه بدانید زیباترین منش آدمی، محبت اوست.

پس محبت کنید؛ چه به دوست، چه به دشمن؛

که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست.

............................................................

TELEGRAM: @JAZIREZEHN

INSTAGRAM: @JAZIREZEHN

APARAT: @JAZIREZEHN

چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 18 ادامه مطلب