نظریه های روانشناسی رشد سالمندی | مائده امین الرعایا | جزیره ذهن

سلام و عرض ادب به شما دوست هوشمند جزیره ذهن. مائده امین الرعایا هستم در این قسمت از جزیره ذهن، قصد دارم نظریه رشد مرتبط با دوران سالمندی را از دیدگاه روانشناسان مطرح بررسی کنم. نظریه پردازانی همچون: فروید، اریکسون، نوگارتن، لوینسون و کوهات. اطلاع از روانشناسی سالمندی، مسیر را برای نحوه رفتار با سالمندان …