مراقبت از کودک باعث موفقیت در علوم و ریاضیات می شود_ اخبار روانشناسی

مراقبت از کودک با کیفیت بالا به موفقیت بعدی در علوم و ریاضیات کمک می کند. به گزارش جزیره ذهن، بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا، مراقبت از کودک با کیفیت بالا، باعث موفقیت در علوم و ریاضیات می شود. کودکانی که در دوران نوزادی، نوپایی و پیش دبستانی از مراقبت هایی …