افرایش همکاری سازمان نظام روان شناسی و خیریه محک_اخبار روانشناسی

همکاری های سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و خیریه بیمارستان محک و سایر بیمارستان های کشور توسعه می یابد. به گزارش جزیره ذهن، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و‌ مشاوره، در جلسه مشترک مسئولان خیریه بیمارستان محک با دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، موارد ذیل …