هوش مصنوعی باعث تنهایی می شود؟ / تاثیرات روانشناختی هوش مصنوعی_اخبار روانشناسی

تاثیرات روانشناختی هوش مصنوعی چیست؟ بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا، کارمندانی که به طور مکرر با سیستم های هوش مصنوعی در تعامل هستند، احتمال بیشتری دارد که احساس تنهایی کنند. این امر می تواند منجر به بی خوابی و افزایش نوشیدن الکل بعد از کار شود. محققان چهار آزمایش را در …