روانشناسی

آگاهی

فروشگاه,فروش کتاب,آگاهی,نویسنده,کتاب,

فروشگاه,فروش کتاب,آگاهی,نویسنده,کتاب,

آگاهی

خرید کتاب

بخشی از کتاب:

آگاهی چیست و چه میکند؟

چگونه تحریک الکتریکی میلیون‌ها سلول کوچک مغز موجب میشود که ما جهان را تجربه کنیم؟

آگاهی که آخرین راز بزرگ علم نامیده میشود اکنون موضوع بحث‌های داغ است و

تحولات هیجان‌انگیزی که در حوزۀ شناخت مغز صورت گرفته است میدان را به روی زیست‌شناسان،

عصب پژوهان، روان شناسان و نیز فیلسوفان گشوده است.

آیا ما اختیار یا ارادۀ آگاهانه داریم؟ 

 

نام کتاب: آگاهی

نویسنده: سوزان بلکمور

 

 

 

چهارشنبه 15 آبان 1398 177 ادامه مطلب