فرق هوش سیال و متبلور چیست؟ | مائده امین الرعایا

فرق هوش سیال و متبلور چیست؟ سلام و ادب به همه دوستان گل جزیره ذهن. مائده امین الرعایا هستم، در این مقاله قصد دارم با یک آزمایش جذاب، شما رو با هوش سیال و متبلور آشنا کنم. تفاوت هوش سیال و متبلور چیست؟ نیکوست شروع گپ امروزمان را با ضرب المثل شیوا شروع کنیم: شراب …