چگونه تشخیص گذاری اختلال سازگاری را انجام دهیم؟

تشخیص گذاری اختلال سازگاری چگونه انجام می شود؟ تشخیص گذاری یکی از مسائل مهم برای دانشجویان روانشناسی بالینی و سایر گرایشاتی است که به نحوی با اختلالات روانی سرو کار دارند. در این قسمت قصد داریم مثالی را در مورد یکی از کیس های روانشناسی مطرح کرده و علت تشخیص گذاری آن را توضیح خواهیم …