کلید سلول های شوان برای لمس و درد _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

خلاصه: سلول‌های شوان که قبلاً به‌عنوان عایق در اطراف رشته‌های عصبی شناخته می‌شدند، به طور فعال در تشخیص محرک‌های حسی مانند لمس و درد نقش دارند. این مطالعه پیشگامانه نشان می‌دهد که انواع خاصی از سلول‌های شوان شبکه‌ای را درست در زیر سطح پوست تشکیل می‌دهند که مستقیماً به پایانه‌های عصبی مسئول تشخیص فشار مکانیکی متصل می‌شوند.

این تیم با استفاده از اپتوژنتیک برای دستکاری این سلول ها در موش، نقش حیاتی سلول های شوان را در انتقال احساسات درد و پتانسیل آنها به عنوان یک هدف جدید برای درمان درد نشان دادند. این کشف نه تنها درک موجود از ادراک حسی را به چالش می‌کشد، بلکه دستورالعمل‌های نویدبخش جدیدی را برای درمان درد و آسیب‌های لامسه ارائه می‌دهد.

حقایق کلیدی:

  1. سلول‌های شوان در تشخیص محرک‌های حسی مؤثر هستند و در کنار نورون‌های حسی برای انتقال درد و حس لمس به مغز کار می‌کنند.
  2. این مطالعه از اپتوژنتیک استفاده کرد تا نشان دهد که فعال کردن سلول‌های شوان می‌تواند احساس درد را القا کند و مسدود کردن آنها انتقال محرک را حداقل به نصف کاهش می‌دهد.
  3. این تحقیق سلول‌های شوان را به عنوان یک هدف مناسب برای توسعه درمان‌های درد جدید، با توجه به نقش مهم آن‌ها در تشخیص محرک و در دسترس بودن آنها برای درمان، برجسته می‌کند.

منبع: MDC

سلول های گیرنده ویژه زیر پوست ما را قادر می سازند تا درد و لمس را احساس کنیم. محققان مرکز ماکس دلبروک در “ارتباطات طبیعت” گزارش می دهند، اما سلول های شوان نیز نقش کلیدی در شناسایی چنین محرک هایی دارند. این کشف راه های جدیدی را برای درمان درد باز می کند.

پوست حاوی تعداد زیادی انتهای گیرنده حسی است که لمس، گرما و سرما را تشخیص می دهد، اما همچنین خطرات بالقوه ای مانند محرک های مضر مکانیکی و شیمیایی را نیز تشخیص می دهد. سپس این سلول های حسی سیگنال مربوطه را به نخاع و مغز ارسال می کنند. دانشمندان قبلاً تصور می کردند که نورون های حسی به تنهایی مسئول این کار هستند.

این یک دست را نشان می دهد.
سلول های شوان به عنوان یک لایه عایق در اطراف رشته های عصبی عمل می کنند. آنها از نورون ها محافظت می کنند و مواد مغذی را تامین می کنند. اعتبار: اخبار علوم اعصاب

با این حال، به نظر می رسد که سلول های شوان نیز نقش حیاتی ایفا می کنند، همانطور که گروه های پروفسور گری لوین و پروفسور جیمز پولت از مرکز ماکس دلبروک به همراه یک تیم تحقیقاتی بین المللی اکنون در این مجله گزارش می دهند. “ارتباطات طبیعت.”

سلول های شوان به عنوان یک لایه عایق در اطراف رشته های عصبی عمل می کنند. آنها از نورون ها محافظت می کنند و مواد مغذی را تامین می کنند. با این حال تحقیقات جدید نشان داده است که انواع خاصی از سلول های شوان نیز به طور فعال در تشخیص محرک های حسی نقش دارند. این سلول های شوان ساختاری شبکه مانند را در چند میکرومتر زیر اپیدرم تشکیل می دهند و به انتهای عصبی آزاد گیرنده های حسی متصل هستند که فشار مکانیکی را تشخیص می دهند.

گری لوین، رئیس فیزیولوژی مولکولی آزمایشگاه حس سوماتیک در مرکز ماکس دلبروک می گوید: «ما از میزان مشارکت سلول های شوان در تشخیص محرک شگفت زده شدیم.

اولین نشانه‌های اهمیت سلول‌های شوان در درک درد (درد) از مطالعات قبلی توسط همکاران سوئدی لوین به دست آمد. این باعث شد جولیا اوجدا-آلونسو از آزمایشگاه لوین و آزمایشگاه پولت با همکاران بین‌المللی مانند دکتر لورا کالوو-انریکه از موسسه کارولینسکا در استکهلم همکاری کنند تا به اصل موضوع برسند. با استفاده از تکنیکی به نام اپتوژنتیک، محققان موش هایی را پرورش دادند که در آنها توانستند انواع مختلف سلول های شوان را با رنگ های مختلف نور روشن و خاموش کنند.

بدون سلول های شوان، موش ها نمی توانستند ارتعاشات را حس کنند

تنها کاری که برای انتقال احساس درد به مغز لازم بود، فعال کردن سلول های شوان با یک محرک نور بود. تحریک گیرنده های درد واقعی ضروری نبود. هنگامی که سلول های شوان مسدود شدند، انتقال محرک ها توسط گیرنده های درد حداقل به نصف کاهش یافت.

لوین می‌گوید: «ما فرض می‌کنیم که محدودیت‌های فنی ما را از ترسیم کامل نقش سلول‌های شوان باز می‌دارد و در برخی موارد آنها واقعاً بیشتر تشخیص محرک را انجام می‌دهند.

سپس تیم آزمایشاتی را با محرک های لمسی انجام داد. آنها بر روی سلول های مایسنر تمرکز کردند، که گیرنده های ارتعاشی در پوست هستند که ارتباط نزدیکی با سلول های شوان دارند. تیمی به سرپرستی جیمز پولت، که سرپرست آزمایشگاه مدارهای عصبی و رفتار در مرکز ماکس دلبروک است، به موش‌ها آموزش داد تا ارتعاشات کوچک را با پاهای جلویی خود حس کنند و تشخیص این محرک‌ها را گزارش کنند.

پولت توضیح می‌دهد: «وقتی سلول‌های شوان خاموش شدند، انجام این کار برای موش‌ها بسیار دشوارتر بود. پس از حذف محاصره اپتوژنتیک، توانایی آنها برای احساس ارتعاشات ریز پوست بازگشت.

رویکردهای جدید برای درمان درد

محققان نشان دادند که سلول‌های شوان در درجه اول بر انتقال محرک‌های مکانیکی تأثیر می‌گذارند، اما نه بر محرک‌های گرما یا سرما. لوین می‌گوید: «ممکن است گیرنده‌های درد چندوجهی، که به محرک‌های مکانیکی، حرارتی و شیمیایی واکنش نشان می‌دهند، تنها با کمک سلول‌های شوان به درستی عمل می‌کنند.

نتایج راه‌های جدیدی را برای درک و درمان درد و اختلال در درک لمس باز می‌کند. لوین می‌گوید: «سلول‌های شوان درست زیر سطح پوست به راحتی در دسترس عوامل درمانی هستند. “این آنها را به یک هدف جذاب برای مقابله با مشکل از ریشه تبدیل می کند.”

درباره این خبر تحقیق درد

نویسنده: جانا شلوتر
منبع: MDC
مخاطب: جانا شلوتر – MDC
تصویر: این تصویر به Neuroscience News اعتبار داده شده است

تحقیق اصلی: دسترسی آزاد.
سلول های حسی شوان آستانه های ادراکی را برای لمس تعیین می کنند و به طور انتخابی درد مکانیکی را تنظیم می کنند.توسط گری لوین و همکاران. ارتباطات طبیعت


خلاصه

سلول های حسی شوان آستانه های ادراکی را برای لمس تعیین می کنند و به طور انتخابی درد مکانیکی را تنظیم می کنند.

کار قبلی سلول‌های شوان درد را شناسایی کرد که می‌توانند درد را شروع کنند. مطابق با وجود سلول‌های حسی شوان ذاتاً حساس مکانیکی، ما دریافتیم که در موش‌ها، عملکرد حسی مکانیکی تقریباً همه گیرنده‌های درد، از جمله آنهایی که درد سریع را سیگنال می‌دهند، به سلول‌های حسی شوان وابسته است.

در گیرنده‌های درد چندوجهی، سلول‌های حسی شوان سیگنال درد مکانیکی را نشان می‌دهند، اما درد سرما یا گرما را نشان نمی‌دهند. سلول های ترمینال شوان نیز انتهای عصب گیرنده مکانیکی را در بدنه میسنر و در انتهای نیزه ای فولیکول مو احاطه کرده اند که هر دو سیگنال لمس ارتعاشی را نشان می دهند.

در سلول های مایسنر، دو سلول حسی شوان از نظر مولکولی و عملکردی متمایز مثبت برای Sox10 و Sox2 به طور متفاوت عملکرد گیرنده مکانیکی را که به سرعت در حال تطبیق هستند تعدیل می کنند. با استفاده از اپتوژنتیک نشان می‌دهیم که سلول‌های شوان مایسنر برای درک محرک‌های ارتعاشی آستانه پایین ضروری هستند.

این نتایج نشان می‌دهد که سلول‌های حسی شوان در اندام‌های انتهایی مکانیکی حسی گلیو-عصبی، حسگرهایی برای درد مکانیکی و همچنین برای درک لمس ضروری هستند.

https://neurosciencenews.com/schwann-cells-pain-25571/

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید