چگونه اعتماد بنفس خود را تقویت کنیم؟ _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

چگونه اعتماد بنفس خود را تقویت کنیم؟
اعتماد به نفس یعنی اینکه انسان را می‌فهمد و توانمند بداند. این مفهوم مفهوم باور و اعتماد یک فرد به کارها و استعدادهای خود است اعتماد به نفس را بیشتر یک دید که احتمال دستیابی به هدف را نشان می‌دهد علاوه بر این، اعتماد به می‌تواند با نفست همپوشانی داشته باشد، عزت نفس نشان می‌دهد. ارزش شخصی است که فرد به خودش می دهد

برای تقویت اعتماد به نفس، مهارت کافی در انجام کار، تجربه‌های قبلی موفق در انجام کار، بازخوردهای مثبت دیگران و کیفیت بالای انجام کارها نیز هستند، شهامت گرفتن حق خود، توانمندی‌ها، داشتن توانایی‌ها، و سخنرانی در جمع‌آوری‌ها نیز برای تقویت اعتماد به نفس کمک می‌کند. این مطالب نشان می‌دهد که اعتماد به نفس چیست و چگونه می‌توانم آن را تقویت کند.

در دنیای پرشتاب و پررقابت امروزی، مفهوم اعتماد به نفس در پس پیگیری بی وقفه معتبر و موفقیت اجتماعی قرار می گیرد. خیلی از ما خود را در چرخه دائمی تلاش برای کمال می یابیم که از ترس قضاوت دیگران و فشار بی وقفه است که بر خود تحمیل می کنیم. اما به چه قیمتی؟
یکی از اصلی ترین اعتماد به نفس ناشی از فشارهای بیرونی است که در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستیم. از سنین پایین، ما به دنبال تایید از سوی دیگران (والدین، معلمان، همسالان و یا جامعه) هستیم. اعتمادبنفس با تاب آوری ارتباط دارد.
ما از این می ترسیم که ناتوان یا تنبل تلقی است، بنابراین به خود فشار می آوریم که دائماً عملکرد درستی داشته باشد، انتظارات را ارزیابی کنیم یا فراتر از آن باشیم تا مبادا کوتاهی کنیم و با عواقب قضاوت و مقابله با آن مقابله کنیم. این ذهنیت همه یا نمی شود به سرسختی می شود و به شدت بر نحوه صحبت ما با خودمان تأثیر می گذارد. در چنین شرایطی، عمل فضل یا تمجید از خود نادیده گرفته شده و غیرطبیعی به نظر می رسد. اعتبار سنجی درونی و فراهم کردن فضایی برای رشد، مؤلفه های حیاتی برای حفظ رابطه سالم با خودمان است.
این فشار بیرونی برای انطباق با استانداردهای اجتماعی موفقیت، احساس ناامنی و شک به خود را فراگیر می کند. ما نسبت به دیگران نسبت به خود را بسیار آگاه می‌دانیم و دائماً به دنبال نظر از طرف دیگران هستیم. در نتیجه، احساس ما را از خود منوط به نظرات و قضاوت های دیگران می کند و اعتماد به نفس ما را از بین می برد و ما را برای اعتماد به من می کند.

بعلاوه بر فشارهای بیرونی، مانع درونی ما (آن صدای بی امان شک و انتقاد از خود) مبارزه با اعتماد به نفس را تشدید می کند. این ندای درونی که از کمال گرایی و نیاز دائمی به اثبات خود تغذیه می شود، استانداردهای غیرممکن را تعیین می کند و وقتی کوتاه می آییم بی رحمانه ما را سرزنش می کند. ندای درونی به ما می گوید که به اندازه کافی خوب نیستیم، برای اینکه شایسته عشق باشیم، باید بیشتر انجام شود و بیشتر به دست آوریم.
درونی بر روی یک حلقه بی پایان از مقایسه و قضاوت عمل می کند و ما را به تلاش بیشتر، کار کردن در تر و آسیب رساندن به خود به یک ایده آل دست نیافتنی سوق می دهد. ما در چرخه ای از خود تخریبی گرفتار می کنم، جایی که هیچ مقداری از بیرونی نمی تواند بخواهد بی امان درونی ما را نشان دهد.
خیلی از ما که در چنگال فشارهای بیرونی و انتقادهای درونی گرفتار شده ایم، به آرامش و لذت به عنوان بهترین دور برای تلاش های بی وقفه خود می چسبیم. ما به خود می گوییم وقتی که دیگران را هدف خود قرار دهیم، الاجل های خود را انجام دهیم، خود را در نظر شایسته دانستیم، آنگاه (تنها در آن صورت) می توان به خود اجازه داد که آرامش داشته باشد و از زندگی لذت ببریم.
حقیقت این است که این وعده دست نیافتنی آرامش فقط یک توهم است. ما به ندرت به خود اجازه می‌دهیم که واقعاً از زمان حال خلاص لذت ببریم، همیشه به چالش بعدی نگاه می‌کنیم، مانع بعدی که باید بر آن غلبه کنیم. خودمراقبتی در دسترس است، اما معمولاً تحت الشعاع قرار دارند و فشارهای بیرونی قرار می‌گیرند. تمرکز و حوصله لازم برای حضور متأسفانه در حال تبدیل شدن به یک هنر است و خیلی از ما برای آن کاری نمی کنیم. در نتیجه، ما را در یک حالت فرسودگی دائمی گرفتار می‌یابیم، از خود و دیگران جدا می‌شویم و از خواسته‌های بی‌وقفه‌ای که از خود می‌کنیم رنجیده می‌شویم.
تعیین مجدد
دوباره تغییر با تغییر ما به سمت داخل شروع می شود، سر و صدای انتظارات بیرونی را کاهش می دهد و با صحبت های بی امان درون درونی ما هماهنگ می شود. به جای نادیده گرفتن و سرکوب این محرک درونی، سعی می کنیم آن را درک کنیم. سعی می کند از چه چیزی محافظت کند؟ چه ترسهایی دارد؟ چگونه می توان آن را آرام کرد؟ این امر مستلزم است که بدانیم ارزش ما ذاتی و تغییرناپذیر است و به ما یا نظرات دیگران وابسته نیست. می‌دانم آسان‌تر از انجام دادن است، اما این بیانیه می‌تواند به عنوان یک یادآوری و پیکربندی مجدد روزانه باشد. حضور در طرز فکر تازه یا به روز چالش برانگیز است. ثبات و وقت گذاشتن برای خود اندیشی و آگاهی باعث ایجاد تکرار می شود و این همان تکرارها هستند که به عادت و تغییر پایدار می شوند.
پرورش اعتماد به نفس همچنین به معنای تمرین شفقت و مراقبت از خود، اولویت دادن به آرامش و احترام به نیازها و مرزهایمان است. این بدان معناست که نقایص را در آغوش بگیریم و بپذیریم که بازتابی از ارزش ما را شکست دهد، بلکه فرصتی برای رشد و توسعه است.
مهمتر از همه، پرورش اعتماد به نفس مستلزم آن است که توهم کنترل را کنار بگذاریم و تسلیم عدم اطمینان ذاتی زندگی شود. این به معنای پذیرش آسیب‌پذیری و استفاده از خود برای عبور از هر چالشی است که ممکن است بر سر راه ما قرار گیرد، با علم به باورپذیری و قدرت درونی برای مقابله با طوفان‌ها را داریم. اعتماد داشته باشید که اگر به مرزهای خود احترام بگذارید، می‌توانید کارهای خود را پیش ببرید. مطمئن باشید که می توانید کارتان را به پایان برسانید و لزوماً نیازی نیست که همین الان به پایان برسانید. از کارها می توانند در حین انجام نقش ها، روابط یا وظایف دیگری منتظر بمانند. این مرزهای ذاتی چالش‌های برانگیزتر هستند، اما بسیار یادی دارند، زیرا می‌توانند فضایی برای سرگرمی، آرامش و ایجاد ارتباط ایجاد کنند.
افزایش خودآگاهی
قبل از پرداختن به مراحل عملی، پرورش خودآگاهی (بنیادی که اعتماد به نفس بر آن بنا شده است نیاز است). خودآگاهی شامل تنظیم افکار، احساسات و رفتارهای خود بدون قضاوت است و به شما این امکان را می دهد که خود را در سطح عمقی درک کنید و الگوهایی را بشناسید که ممکن است اعتماد شما را به خودتان تضعیف کنند. شما باید در این الگوها درگیر شوید یا آنها را حل کنید.

تمرین ذهن: هر روز زمانی را به مدیتیشن ذهن آگاهی یا صرفاً تمرین از لحظه حال اختصاص دهید. به افکار، عواطف و احساسات بدنی خود بدون قضاوت یا تلاش برای تغییر توجه کنید.

ژورنال نویسی: زمانی را برای یادداشت انعکاسی اختصاص دهید، جایی که می توانید آزادانه افکار و احساسات خود را بدون سانسور بیان کنید. مضامین یا الگوهای تکرار می شوند را در نوشته های خود کاوش کنید تا بینش خود را نسبت به دنیای درونی خود به دست آورید.

به دنبال بازخورد باشید: به طور فعال از دوستان اعتماد، اعضای خانواده یا مربیان درباره نحوه درک شما و تأثیر شما بر دیگران بازخورد می خواهید. پذیرش انتقاد سازنده به عنوان فرصتی برای رشد باشید.

بازتاب خود: جلسات منظمی را برای مکث و تأمل در تجربیات خود (چه مثبت و چه منفی) اختصاص دهید. چه درسی می توانید از موفقیت ها و شکست های گذشته بگیرید؟ چگونه می توانم این بینش ها را در تلاش برای کار آینده انجام دهم؟
گام های عملی برای پرورش اعتماد به نفس

همسو شدن با درونی: هر زمان که در درون خود شما را تهدید یا انتقاد کنید، آن را به چالش بکشید. از خود بپرسید که آیا این افکار بر اساس حقایق است یا ادراک تحریف شده است. با نظر مهربانی و خود، شفقت به خود را تمرین کنید. ترس از این که این تاکتیک با انگیزه، فداکاری و بهره وری شما کاهش پیدا کند یا با آن رقابت نکنند را کنار بگذارند.

انتظارات واقعی بینانه تنظیم کنید: انتظارات غیر واقعی را که از خود شناسایی کنید و آنها را به گونه ای تنظیم کنید که دست یافتنی تر و همسوتر با ارزش های شما باشد. اهداف بزرگتر را به وظایف کوچکتر و قابل مدیریت تقسیم کنید، پیشرفت در طول مسیر را قدر بدانید.

قاطعیت را تمرین کنید: مرزهای خود را مشخص کنید و نیازهای خود را به طور مستقیم با دیگران در میان خود مشخص کنید. به یاد داشته باشید در مورد لزوم «نه» تصمیم گیری و فعالیت هایی را که با ارزش و واقعی شما همسو اولویت بندی کنید.

تبلیغات خود را جشن بگیرید: پیامهای خود را هر چقدر هم که کوچک باشد به رسمیت بشناسید و از خود سپاسگزار باشید. ذهنیت سپاسگزاری برای نقاط قوت و موفقیت های خود را در خود پرورش دهید و حس اعتماد به نفس و ارزش را تقویت کنید.

شکست را به عنوان رشد در آغوش بگیرید: دیدگاه خود را نسبت به شکست از انعکاس بی کفایتی خود به فرصتی برای و رشد تغییر دهید. بدانید که در مسیر موفقیت ناپذیر است و قبولی از طریق ناملایمات ساخته می شود.

به دنبال پشتیبانی باشید: اطراف خود را با یک شبکه حمایتی از دوستان، خانواده یا متخصصانی که شما را تحت تأثیر قرار می دهد و می کند، احاطه کنید. مشکلات و آسیب پذیری های خود را به اشتراک بگذارید و بدانید که در سفر خود تنها نیستید.
با افزایش خودآگاهی و اجرای این گام‌های عملی، می‌توان حس اعتماد به نفس و درک پذیری ذهن‌تری را در خود پرورش داد. این به شما قدرت می‌دهد تا چالش‌های زندگی را با اطمینان و اصالت پشت سر بگذارید. به یاد داشته باشید، ایجاد اعتماد به نفس یک سفر است، نه یک مقصد. پس در طول مسیر با خود صبور و دلسوز باشید.

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید