مهمانگر کیست و تسهیلگری چیست؟ _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

مهمانگر کیست و تسهیلگری چیست؟

تعریف به شخصی گفته می شود از طریق روش گر بین روش و فرآیند مشارکت ایجاد می کند و بدین ترتیب گروه را قادر می سازند تا با کیفیت بهتری داشته باشند و تصمیماتی بهتر بگیرند. راه‌انداز یک فرد است که با کمک‌های خاص، به گروه‌ها یا افراد می‌توان کمک کرد تا به طور مستقیم و کارآمد با همکاری‌هایی که انجام دهند و به طور مشترک به کمک خود بپردازند. این شخص می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند یا در حل آن‌ها به گروه کمک کند.

کمک‌های گروه‌گر و اعضای گروه برنامه‌ریزی می‌توانند برای ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شوند که عبارتند از :
(۱) عضوی از گروه نیست
(۲) درباره بحث بحث گروه هیچ موضعی ندارد یا نمی‌کند
(۳) هیچ اختیاری برای اجرا در تصمیم‌ها ندارد
(۴) همه اعضای گروه او و حضورش پذیرفته‌اند
(۵) وضعیت گروه و بحث گروهی را معارضه‌یابی کرده و در صورت لزوم مداخله می‌کند
(6) به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و حل مسائل در گروه کمک می‌کند

برای تقویت توانگری می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

آموزش: شرکت در دوره‌ها و آموزش‌های مرتبط با یادگیری به شما کمک می‌کند تا تکنیک‌ها و روش‌های درمان را یاد بگیرید.

تجربه عملی: با شرکت در جلسات گروهی و فعالیت‌های تیمی، می‌توانید عملی را بیشتر در زمینه کسب کسب کنید

بازخورد: درخواست بازخورد از افراد گروه بعد از هر جلسه، به شما کمک کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و در بهبود عملکردتان پیشرفت کنید.

مشارکت‌های اجتماعی به معنای گفت‌و‌و‌شنود آزاد و بازدر میان افراد است که دیدگاه‌های متفاوتی دارند، تا فرضیه‌ها و گزینه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرند.
فهیمی روانشناس و مربی مهارتهای زندگی درادامه اینمطلب می‌کند که راه‌اندازان با افزایش چند گروهی، مشارکت بیشتر و طراحی مسیر، کمک به موفقیت گروه از طریق آسان‌تر کردن کارها می‌شوند. آن‌ها در جلسات آن‌ها به رهبری گروه نمی‌پردازند، اما با کمک به گروه در انتخاب بهترین راه و افزایش مشارکت، به پیشبردها کمک می‌کنند.
.

برای تقویت قوی، مهارت های ارتباطی بسیار حائز هستند.
سازندگان طرح ایده‌ها و‌ها را به طور واضح و دیدگاه انتقال دهنده. همچنین، با ایجاد طرح و هدف، می‌توان زمان تلفیق را کاهش داد و کارایی را افزایش داد. برای تقویت مهارت‌های تسهیلگری، شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با یادگیری، کمک زیادی به بهبود این مهارت‌ها خواهد کرد. همچنین، راه‌اندازی‌های سازمان‌دهی‌های گروهی را به طور خودکار سازماندهی می‌کنند. از روشهای تسهیلگری کاری را می‌توان برای انجام پروژه‌ها، بهبود فرآیند، تقویت بهره‌وری استفاده کرد.
تسهیلگری تاب آوری یک اقدام ساختارمند آموزشی است که برای تقویت تاب آوری برنامه ریزی شده است. این آموزش شامل درک و غلبه بر استرس، روشهای کاهش تنش، و مقایسه با مدیریت سختی‌ها می‌باشد.

آموزش تاب آوری یک فرآیند است که با استفاده از انسان برای مقابله با تجربیات نامطلوب کمک می‌کند. این آموزش شامل تطابق، غلبه و تقویت شدن با مواقع استرس زا و می‌شود

پروتکل‌های آموزش تاب‌آوری مانند برنامه‌های ۱۵ جلسه هفتگی با روش‌های گوناگون از جمله سخنرانی و بحث گروهی اجرا می‌شوند.

این نوع آموزش، باعث مدیریت بهتر مشکلات زندگی، افزایش استفاده در برابر سختی ها و کمک به حل مسائل مختلف می شود.

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید