مطالعه جدید نشان می دهد اختلال حرکتی ALS و اختلال شناختی FTLD همپوشانی های مولکولی قوی را نشان می دهند _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

الگوهای بیان ژن تک سلولی در موتور مغز و قشر پیشانی و شواهد حاصل از آزمایش‌های بعدی، شباهت‌های سلولی و مولکولی مشترک بسیاری را نشان می‌دهند که می‌توانند برای درمان بالقوه هدف قرار گیرند.

https://www.sciencedaily.com/releases/2024/03/240322145434.htm

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید