مدرسه خوب قطب نمای سعادت است _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

ذهنیت رشد یا پویا که در مقابل ذهنیت ایستا قرار می‌گیرد اولین بار توسط کارول مطرح شد.
وی ذهنیت و باور ایجاد تغییر در سرنوشت را عامل و اساسی در موفقیت‌های زندگی فردی و اجتماعی دانست. فردی با ذهن پویا یا باورپذیر، چالش‌ساز را می‌پذیرد، به سمت آن حرکت می‌کند هر چه را برای غلبه بر چالش نیاز دارد می‌آموزد و می‌کند و در نهایت بر چالش غلبه می‌کند در قله موفقیت لذت و خوشنودی از پویایی خود را می‌چشد و می‌کند. صورت عدم موفقیت و تجربه شکست بدنبال راه های برداشتن و شروع دوباره خواهد بود.

در مقابل آن، فرد با ذهنیت یا باور محدودکننده‌ای که بر روی روی آن تمرکز می‌کند، وجود دارد و آن‌ها را می‌توان به دیواری نفوذ کرد که ناپذیر می‌شوند، چالش‌ها را بخشی از سرنوشت محتوم خود می‌دانند برای تغییر نمی‌بینند چرا که به دنبال آن هستند.

دبستان به عنوان اولین و مهم‌ترین اجتماعی است که کودک بعد از خانه با آن یکی از شکل‌گیری‌هایی است که از دویت ذهن یا رشد باورنکردنی قدرتمند و ذهنیت ایستا یا محدودکننده نقش بسیار مهمی دارد، می‌توان اولین پله‌های نردبان زندگی کودک را داشته باشد که برای هر نوع ممکنی باشد. با چالش و ایجاد ذهنیت رشد یا پویا برنامه ریزی داشته باشید.

دبستان مناسب برای کودکان چالش‌ها را فرصت‌هایی معرفی می‌کند که برای کسب‌وکارها نه‌هایی که پشت آن بایستند، کسب کنند.

اکرم نصیری مدیر مجتمع آموزشی نردبان در ادامه ایجاد فضای امن برای تجربه شکست بدون آسیب جدی اما واقعی یکی دیگر از وظایف یک دبستان ایده‌آل برای نسل آلفا می‌باشد حباب امنی که کودکان بدون ترس از قضاوت جرات تجربه بیابند و در صورت شکست بازخورد مناسب دارند. و قدرتمند کننده دریافت کنند و قضاوت نشوند.

کودکان با دریافت بازکننده سازنده جرات اقدام بدون ترس و ترس از قضاوت را تمرین می‌کنند و ذهنیت رشد یا شکل پویا را می‌گیرند مناسب و خوب می‌توانند با پراقدام آموزش (آموزش) شرایط را برای تجربه تعداد زیادی از شکست و پیروزی مهیا کند تجربی از هر کدام. دو نوع شکست و پیروزی در محیط آموزشی جذابیتی می‌بخشد که کودکان با آشتیاق در آن زندگی می‌کنند و نباید فضای خسته‌کننده آموزش تئوری پشت نیمکت‌های سخت و سرد مدرسه سنتی را تحمل کنند.

پراقدام بودن برنامه آموزشی دبستان از طرفی در ایجاد روحیه سخت کوشی در کودکان نیز خواهد شد.
هر اقدامی که منجر به پیروزی شود آشتیاق را برمی‌دارد و چالش بعدی را ایجاد می‌کند و هر اقدامی که منجر به شکست می‌شود با بازخورد سازنده و بدون قضاوت آشتیاق اقدام مجدد و رفع معایب را به دنبال خواهد داشت و این دو مسیر با تکرار و تکرار خواهد شد. تاب آوری و سخت کوشی و ایجاد تغییرات دلخواه را در کودکان نهادینه کرد.
تجربیات متعدد پیروزی و شکست گرفتن بازخورد سازنده و اقدام یا جدید رفتن ذهنیت پویا است که در کودکان می‌کند. نمونه هایی از باورهای قوی یا ذهنیت رشد : «من می‌توانم» «امروز دوباره امتحان نمی‌کنم» «این کار زمان برای هر روز برایش اقدامی خواهم کرد» «من هنوز تمام تلاشم را نکرده‌ام» «می‌توانم با مشکل را حل کنیم. » و نمونه‌هایی از ذهنیت ایستا یا باور محدودکننده: «نمی‌توانم» «نمی‌شود» «خسته‌شده‌ام» «من برای این کار ساخته نشدم» «دفعه هم نشد» «استعداد را ندارم» «من در این کار ضعیف هستم» واضح است و روشن است که هر کدام از این باورها مسیر زندگی متفاوتی را برای کودک در بزرگسالی رقم خواهد زد و به همین دلیل است که مدرسه مناسبی را در آینده فرزندانشان انتخاب کنند.

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید