صبر نتیجه می دهد _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

محققان اساس عصبی فرآیندهای تصمیم گیری را رمزگشایی می کنند و بنابراین می توانند اقدامات را پیش بینی کنند.

https://www.sciencedaily.com/releases/2024/03/240306203106.htm

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید