جزیره ذهن – ماتریس آموزشی چیست؟ _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

ماتریس آموزشی چیست؟

ماتریس(ماتریس ) به آرایشی مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که به صورت سطر و شکل شکل یافته گفته می‌شود. به طوری که می‌توانم بگویم که هر ستون یا هر سطر یک ماتریس، یک بردار تشکیل داده است. در نتیجه با تغییرات سریع، یک ماتریس آموزشی که به خوبی طراحی شده باشد، می تواند به عنوان اسپر شرکت کند و متخصصان منابع انسانی را برای پیش بینی شکاف های مهارتی، اولویت بندی آموزش، ارائه مداخلات شخصی، همراه با مستمر و همسویی ارائه دهد. استراتژیک کسب و کار، توانمند کند. در واقع، شرکت هایی که برنامه های آموزشی ارائه می دهند، 53 درصد نرخ فرسایش کمتری را تجربه می کنند.اجازه دهید ببینید ماتریس آموزشی دقیقا چیست و چگونه نتایج خود را هنگام تجزیه و تحلیل و تحلیل نیازهای آموزشی توسعه و پیاده سازی کنیم.

ماتریس آموزشی چیست؟

به گزارش جزیره ذهن رسانه روانشناسی و تاب آوری ایران سرعت تغییر در چند دهه به طور قابل توجهی شتاب گرفته شده و چند بار شاهد تشدید آن بوده ایم. برنامه های آموزشی، نیروی کار شما را به همراه سازگاری موردنیاز برای پیشرفت در این محیط پویا می کنند. ماتریس آموزش منابع انسانی، ابزاری استراتژیک در مدیریت نیروی کار است که برای پیگیری، برنامه ریزی و مدیریت آموزش و توسعه مهارت ها در بهترین شیوه های مدیریت سرمایه انسانی طراحی شده و هدف اصلی آن شناسایی نیازهای آموزشی، نظارت بر پیشرفت کسب مهارت و اطمینان است. از شایستگی نیروی کار در سازمانی سازمانی است. ماتریس اطلاعات معمولاً با یک شبکه یا جدول، مهارت ها و شایستگی های موردنیاز، وضعیت آموزش و تاریخچه آنها را شرح می دهد. این روش به تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل شکاف مهارت، توسعه شغلی، نظارت بر قوانین و مقررات کارآمد کمک می کند.

ماتریس مهارت ها در مقابل ماتریس آموزشی

ماتریس مهارت ها بر ارزشیابی و تجسم مهارت های خاص خاص است، در حالی که ماتریس فعالیت های آموزشی و پیشرفت های آموزشی را دنبال و مدیریت می کند. ماتریس مهارت ها: سطح مهارت های ویژه را در شایستگی های مختلف شناسایی می کند. مهارت ها و شایستگی های موجود را ارزیابی می کند. برای درک نقاط قوت و ضعف مهارت در تیم استفاده می شود؛ و یک نمایش بصری از شکاف ها و نقاط قوت مهارت در یک تیم ارائه می دهد.

نحوه استفاده از ماتریس آموزشی برای استفاده از نیازهای آموزشی

ترکیب تجزیه و تحلیل و تحلیل نیازهای آموزشی سازمان با ماتریس مهارت ها و ماتریس آموزشی، به بهبود اثربخشی آموزش، تخصیص کارآمد منابع و تصمیم گیری بر اساس داده می شود. با استفاده از این ابزارهای قدرتمند، سازمان شما می تواند یک اکوسیستم آموزشی قوی ایجاد کند که استفاده از آن را توانمند کند، عملکرد را افزایش دهد و رشد کند را تقویت کند. تجزیه و تحلیل و تحلیل نیازهای آموزشی سازمان شما، شکاف های مهارتی و نیازهای آموزشی را می کند. به علاوه توسعه ماتریس مهارت ها را نشان می دهد. این ماتریس مهارت های موردنیاز برای هر نقش شغلی را برای ترسیم و مهارت های مهارتی برای ترساندن شکاف های خاص ارزیابی می کند. بیایید به مراحل استفاده از ماتریس آموزشی با نگاهی دقیق تر:
1- انجام تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی. انجام تجزیه و تحلیل و نیازهای آموزشی پایه و پایه کل فرآیند مدیریت آموزش است. که شامل ارزیابی قابلیت های شخصیت فعلی در مقایسه با مهارت ها و شایستگی های موردنیاز برای نقش های مختلف است. در این ارزیابی، از روش هایی مانند نظرسنجی کار، مصاحبه های انفرادی، مشاهدات مستقیم، عملکرد شغلی، و الزامات شایستگی خاص نقش استفاده می شود. هدف این تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل مناطق خاص است که در آن، چه برای افراد فردی، چه بخش های خاص یا کل سازمان آموزش موردنیاز است. این مرحله برای همسویی آموزش با شغلی فردی و سازمانی بسیار مهم است.
2- ایجاد یک ماتریس مهارت. پس از شناسایی نیازهای آموزشی، مرحله بعدی ایجاد یک ماتریس مهارت است. این ابزار به صورت بصری مهارت ها و مهارت های هر کارمند را در بین شایستگی های مختلف مرتبط با نقش آنها نشان می دهد. این روش نقاط قوت و ضعف نیروی کار را برجسته می کند و امکان مداخلات آموزشی هدفمند را فراهم می کند. این ماتریس به طور معمول مهارت ها را در سطوح مختلف طبقه بندی می کند و می تواند کارمندان با پتانسیل بالا را برای نقش های رهبری سازمان یا کارهای تخصصی استفاده کند. همچنین یک ابزار عالی برای برنامه ریزی جانشین پروری و مدیریت استعداد است.
3- ایجاد یک ماتریس آموزشی. با تکیه بر ماتریس مهارت ها، برای ترسیم فعالیت های آموزشی خاص برای هر کارمند یک ماتریس آموزشی ایجاد می شود. این ماتریس شامل موارد زمانی مانند آموزش موردنیاز، وضعیت فعلی آن (عدم، در حال انجام، تکمیل شده) و فرصت های برای انجام آن است. این ماتریس به عنوان یک ابزار ردیابی و مدیریتی، نمایش کلی از این که چه کسی به چه آموزش و پیشرفتی نیاز دارد می دهد.
این ما برای اطمینان از اینکه هیچ آموزش حیاتی نادیده گرفته نمی‌شود و منابعی به‌ترتیب تخصیص داده می‌شود، نیاز است.
4- ایجاد برنامه های توسعه. با داده های حاصل از مهارت ها و ماتریس های آموزشی، برای هر کارمند برنامه های توسعه شخصی ایجاد می شود. این برنامه باید هم نیازهای آموزشی شناسایی شود و هم آرزوهای شغلی کارمند را در نظر بگیرید. این برنامه مراحل موردنیاز برای کسب مهارت های جدید یا بهبود مهارت های موجود، از جمله جدول زمانی و نتایج مورد انتظار را تشریح می کنند. برنامه های توسعه باید پویا باشند و امکان تنظیم بر اساس پیشرفت کارمند و تغییر در الزامات نقش ارائه دهندگان.
5- اجرای برنامه های آموزشی. اجرای برنامه های آموزشی، کاربردی کاربردی برنامه های توسعه است که شامل سازماندهی و اجرای جلسات آموزشی واقعی است و می توان از کارگاه ها و سمینارهای داخلی گرفته تا دوره های آنلاین یا آموزش های خارجی گوناگون را دربرگرفت. اثربخش بودن این برنامه ها به ارتباط آنها با شکاف های مهارتی شناسایی شده و ویژگی های ویژگی های خاص دارد.
6- نظارت و به روز رسانی ماتریس ها. برای حفظ ارتباط و دقت ماتریس های مهارتی و آموزشی، این ماتریس ها باید به طور منظم بررسی شوند و به روز شوند. این به روز رسانی شامل افزودن مهارت های جدید، به ارتقاء سطح مهارت و بازتاب برنامه های آموزشی می شود.
7-ارزیابی و اصلاح. مرحله نهایی، ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی و استراتژی کلی توسعه است که آن را می توان از طریق روش های باز مانند بررسی عملکرد، ارزیابی مهارت، استفاده از افراد و انجام ارزیابی بر نتایج کسب و کار انجام داد. ارزیابی هر گونه اصلاحات لازم را در برنامه های آموزشی، طرح های توسعه، یا حتی خود مهارت ها و ماتریس های آموزشی انجام دهد.
این جامع در مدیریت خصوصی آموزش و توسعه در سازمان شما تضمین می کند که تلاش های آموزشی با نیازهای فعلی و همچنین با تغییرات آتی منطبق است – که در نهایت منجر به کار ماهر، شایسته و چابک تر می شود. با به روز رسانی منظم ماتریس مهارت ها، ارزیابی برنامه های آموزشی، و ادغام آموزش با سایر طرح های توسعه استعداد، می توانم این اطمینان را داشته باشم که برنامه های آموزشی شما برای هر چیزی که داشته باشید، باید بهینه باشد.

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید