تصحیح: تحلیل عاملی تاییدی و تغییر ناپذیری جنسیتی نسخه فارسی مقیاس کنترل روان‌شناختی: ارتباط با مشکلات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

در مقاله منتشر شده خطایی در جزئیات مکاتبات وجود داشت. علاوه بر پردیس صالحی یگایی، مجتبی حبیبی عسگرآباد نیز باید به عنوان نویسنده متناظر درج شود. جزئیات کامل مکاتبات در زیر نشان داده شده است:

*مکاتبه:

پردیس صالحی یگایی

Pardis_salehi2012@yahoo.com

مجتبی حبیبی عسگرآباد

مجتبی.h.asgarabad@ntnu.no

نویسندگان بابت این اشتباه پوزش می طلبند و بیان می کنند که این امر به هیچ وجه نتیجه گیری علمی مقاله را تغییر نمی دهد. مقاله اصلی به روز شده است.

یادداشت ناشر

تمام ادعاهای بیان شده در این مقاله صرفاً متعلق به نویسندگان است و لزوماً نشان دهنده ادعاهای سازمان های وابسته به آنها یا ناشر، ویراستاران و داوران نیست. هر محصولی که ممکن است در این مقاله ارزیابی شود، یا ادعایی که ممکن است توسط سازنده آن باشد، توسط ناشر تضمین یا تایید نمی شود.

کلید واژه ها: مشکلات رفتاری درونی و برونی سازی، تغییر ناپذیری جنسیتی، کنترل روانشناختی والدین، پایایی، روایی

نقل قول: حبیبی عسگرآباد م، صالحی یگائی پی، مختاری س، ایزلنو ب و ترژوس-کاستیلو ای (2024) تصحیح: تحلیل عاملی تاییدی و نا‌تغییر جنسیتی نسخه فارسی مقیاس کنترل روان‌شناختی: ارتباط با مشکلات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی. جلو. روانی 15:1373512. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1373512

اخذ شده: 19 ژانویه 2024; پذیرفته شده: 22 ژانویه 2024;
منتشر شده: 02 فوریه 2024.

کپی رایت © 2024 حبیبی عسگرآباد، صالحی یگایی، مختاری، ایزلنو و ترخوس کاستیلو. این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت شرایط توزیع شده است مجوز منبع Creative Commons (CC BY). استفاده، توزیع یا تکثیر در سایر انجمن‌ها مجاز است، مشروط بر اینکه نویسنده (نویسندگان) اصلی و صاحب (ها) حق نسخه‌برداری اعتبار داشته باشند و مطابق با رویه دانشگاهی پذیرفته شده، به انتشار اصلی در این مجله استناد شود. هیچ گونه استفاده، توزیع یا تولید مثلی که با این شرایط مطابقت ندارد مجاز نیست.

* مکاتبه: پردیس صالحی یگایی Pardis_salehi2012@yahoo.com; مجتبی حبیبی عسگرآباد مجتبی.h.asgarabad@ntnu.no

آدرس فعلی: پردیس صالحی یگایی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ORCID: مجتبی حبیبی عسگرآباد orcid.org/0000-0002-5011-2823
پردیس صالحی یگایی orcid.org/0000-0002-0773-650X
بلال ایزلنو orcid.org/0000-0002-6839-3598
الیزابت ترخوس-کاستیلو orcid.org/0000-0002-3301-8042

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2024.1373512

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید