آیا آینده آینه گذشته است؟ _اخبار روانشناسی جزیره ذهن

آیا آینده آینه گذشته است؟

وقتی در شرایط سخت و پیچیده قرار می گیرند، از هر گونه اختلال و انحرافی استقبال می کنند تا از این شرایط بیرون بیایند. کسی که می خواهد تغییر کند در مقابلش کمک کند، باید در مسیری قرار گیرد که منحرف شود.
همچنین دو انحراف «سرزنش کردن دیگران» و «انتقاد از خود» هم ممکن است رخ دهد اما انحراف دیگری هم رخ می دهد انحراف سوم و روش های مقابله با این انحراف ها می پردازیم.

ترس از اینکه آینه گذشته است

یک شکل زیرپوستی و بسیار متداول از خودانتقادی، زمانی است که افراد از تکرار خود امتناع می‌کنند – زمانی که تصور می‌کنند عملکرد آن‌ها به طور تغییرناپذیری تعیین‌کننده عملکرد آینده آنهاست.
بر اساس این تفکر، اگر من همیشه در یک موقعیت خاص عصبانی می شوم، این اتفاق قرار است از این به بعد هم بیفتد.
چنین تعاریفی از خود، وقتی اتفاق می‌افتد که افراد با سختگیری را توصیف می‌کنند. به گذشته می کنند و فقط بر شکسته هایشان می شوند. کشفشان را با روش های «ایده آل» رفتاری مقایسه می کنند. و آینده آینده را که با تصویری که از آن در تناقض است به سرعت در کنار می‌گذرد.
این افراد تصور می کنند که قرار است ترفیع قرار گیرند، صبح ها 30 دقیقه زودتر بیدار شوند تا ورزش کنند، یا قرار است هدایت یک تیم پروژه را بر عهده بگیرد، با شما می گویند «این من نیستم».
بار دیگر، تاکید می کنم که هنگام گفت وگو با این افراد، و جدل نشوید و در دام تلاش برای یک تغییر ویژگی که از نظر غیرقابل تغییر است، نیفتید و وارد را از مشکل خواست (من هیچ وقت تغییر نمی کنم) فرصت (اگر قرار است تغییری رخ دهد، چه شکلی خواهد بود) تبدیل کنید.

نحوه غلبه بر انحراف ها: جسارت احساسی

جادوی مرحله فرصت در چهار اقدام (دوست و همگان، فرصت، فرصت و برنامه) این است که ذهنیت منفی یا دفاعی یا مشکلی را برای صحبت کردن به یک ذهنیت مثبت، اکتشافی و استفاده از فرصت تبدیل کنید – که یعنی خودتان هم باید بکنید. ذهنی مثبتی برای هدایت دیگران داشته باشید.
به همین دلیل است که باید قبل از هر گونه درگیر شدن در بحث، نامیدی، عصبانیت یا ناراحتی خود را کنار بگذارد. ذهنیت منفی خود شما، فقط وسواس تدافعی، غیرخلاقانه و شی کننده فرد در مقابل مشکل را تقویت می کند.
مطمئنا، نمی توانید به احساسات منفی دستور بدهید که خاموش شوند.
تظاهر به اینکه چنین احساسی وجود ندارد، کارساز نیست.
سرکوب کردن این احساس باعث محو شدنشان نمی شود. بلکه برعکس، تقویتشان می کند.
راهی که پیش روی شماست، این است که این احساس را تمام و کمال حس کنید، و آن را تنها به آن دل مشغولی کنید، برای اینکه یک نفر را تغییر دهید.
این مرحله، به خاطر تمام آن جسارت احساسی که به خرج داده نتیجه بخش است، چون برای حرکت به سوی ذهنی فرصت زایی، فضای ایجاد می کند.

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید